Missie en visie

Missie (waar staan we voor):

Wij als Kindcentrum ‘t Wikveld dragen bij aan elke stap van ieder kind op weg naar volwassenheid. Want kinderen zijn de toekomst. Wij geloven in de ontwikkelkracht van kinderen. Daarom stimuleren wij actief de unieke groeimogelijkheden van kinderen tussen 0 en 13 jaar. Het is een ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze samenleving, waarbij begrip, respect en zorg voor elkaar erg belangrijk is. Wij stellen hoge eisen aan het onderwijs (en educatie) en onze pedagogische zorg, zijn kritisch op onze kwaliteit. Wij leveren een toonaangevende bijdrage aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen.

 

Visie (waar gaan we voor):

Het Kindcentrum is een rijke dynamische leeromgeving midden in de samenleving, de gemeenschap van ons dorp Empel. Het kind staat centraal. Kinderen ontwikkelen (mede) verantwoordelijkheidsgevoel en worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Op weg naar een pedagogische kindvisie die wordt gedreven door talent en ambitie, uitgaat van kansen (ontwikkelingsgericht). Op basis van onze kernwaarden en op basis van wetenschappelijke inzichten is een eigentijdse visie op ‘leren & ontwikkelen’ ontwikkeld. Dit als uitgangspunt voor het inrichten van het onderwijs (en educatie) en het inrichten van de professionele organisatie.

  • betekenisvol (real life), onderzoekend en handelend (actief leren) en doelgericht leren (vanuit feedback)

Deze visie is het uitgangspunt van het dagelijks handelen van het team op ‘t Wikveld. Onze medewerkers zijn inspirerend, verbindend en ondernemend. Wij hebben actief verbinding met ouders, onderwijs en partners in de wijk.

Op ’t Wikveld voelt iedereen zich welkom en werken we als professionals samen met onze educatieve partners: ouders en kinderen. Een plek waar je echt gezien wordt, waar je je thuis voelt.

Onze slogan: ‘Ontwikkel jezelf, groei samen’

Visie op ‘leren & ontwikkelen'

Op KC ’t Wikveld zien wij het als onze opdracht om vanuit kwalitatief goede zorg de doorlopende ontwikkeling en toekomstgericht onderwijs een stevige basis te leggen voor de brede ontwikkeling van alle kinderen. Wij bieden elk kind de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, zijn talenten te ontdekken en ook zelf vanuit een onderzoekende, kritische en zelfstandige houding bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Dat alles in een inspirerende en prettige leeromgeving met oog voor elkaar, met ruimte voor individueel leren en leren met en van elkaar.

Binnen het Kindcentrum richten we ons op de brede ontwikkeling. Zowel cognitief, creatief, als sociaal emotioneel. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, vorming van attitude en het benutten van je kwaliteiten, talenten.