Het spelend leren in de groepen 1/2 gebeurt vanuit de kring. De schooldag begint meestal met een activiteit in de kring. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken binnen en buiten de groep, op de speelplaats en in de speelzaal. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen voor veel leerzaam, uitdagend materiaal. We praten veel met de kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dit draagt bij aan een goede basis voor het lees- en taalonderwijs.

Door middel van thema’s en projecten spelen we in op de ervaringswereld van het kind (herfst, ziekenhuis, winkel, Indianen, enz.)

We kiezen het thema veelal in overleg met de kleuters en zetten hen aan tot denken door middel van het stellen van leervragen. Kinderen richten samen met de leerkracht de hoeken in; we doen dit alles bewust om een hoge mate van betrokkenheid te creëren.

Leerkrachten koppelen de doelen die ze met de kinderen willen bereiken aan betekenisvolle activiteiten, zodat kinderen aangezet worden tot leren. Zo komen verschillende leer- en vormingsgebieden aan bod. Wie speelt in de huishoek, is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met lotto, leert ook de getallen of de kleuren en wie op een vel de golven van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven. In groep 1/2 besteden we onder andere aandacht aan activiteiten die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven.

In de loop van groep 2 wordt met de ouders besproken of het kind toe is aan gr 3. Wij vinden het belangrijk dat een kind genoeg tijd krijgt in de groepen 1/2. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind hier in zijn gehele ontwikkeling aan toe is.