Groep 3 is het jaar waarin kinderen leren lezen en schrijven. ​We spelen ook hier weer in op de leergierigheid van de kinderen door het aanbieden van uitdagende, spontane en speelse activiteiten. Elke dag genieten wij van de verwondering van de kinderen als ze weer een nieuwe letter hebben geleerd! 
Voor aanvankelijk lezen gebruiken we de methode 'Lijn 3' en voor schrijven 'Klinkers'. 

Daarnaast beginnen we in groep 3 voor rekenen met de methode 'Wereld in Getallen'. We besteden veel aandacht aan het spelend leren en maken gebruik van diverse rekenspelletjes. Splitsen is een onderwerp dat in groep 3 veel aan bod komt. 

Omdat het onderwijs in groep 3 meer klassikale momenten kent, worden er eisen gesteld aan de luistervaardigheid, concentratie en taakgerichtheid van de kinderen. We realiseren ons dat de overgang van groep 2 naar groep 3 voor kinderen een hele stap kan betekenen, vandaar dat we ook tegemoet komen aan de spelbehoefte van de nog jonge kinderen in groep 3. Elke dag mogen de kinderen dan ook in onze hoeken spelen. Na elk thema worden de hoeken weer omgetoverd, zodat het telkens aansluit bij het thema. We hebben een huishoek, een bouwhoek, een constructiehoek, een computerhoek, een speelzaal (hier speelt groep 3 samen met groep 1-2) en ontdekhoek! 
We willen de doorlopende ontwikkelingslijn van de kinderen vloeiend laten verlopen. Om die reden wordt er in groep 3 een planbord gebruikt met eenzelfde lay-out als groep 1-2.

In het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond waar de leerkracht uitleg geeft over de leerstof van groep 3. Op deze avond wordt speciale aandacht besteed aan de uitgangspunten en de principes van het aanvankelijk lees-taalonderwijs dat in groep 3 een belangrijke rol speelt.