Na de start in groep 3 met taal, lezen, rekenen en schrijven gaan de kinderen in de middenbouw op dezelfde voet verder. In deze groepen wordt het grootste gedeelte van de lestijd besteed aan de basisvakken, aangevuld met tekenen, handvaardigheid, muziek, gymnastiek, natuuronderwijs, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis, sociale vaardigheden (De Vreedzame school) en Engels. Met de vakken aardrijkskunde en geschiedenis starten we in groep 5.

In groep 5 komen de getallen en sommen t/m 1000 aan bod en moeten de kinderen de tafels 1 t/m 10 van buiten kennen. In deze groep wordt ook begonnen met het maken van de overstap naar het cijferen. Deze stap maken we met behulp van de abacus. Nu wordt er ook begonnen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen (voorafgaan-de aan de staartdeling in groep 6).