Na de start in groep 3 met taal, lezen, rekenen en schrijven gaan de kinderen in de middenbouw op dezelfde voet verder. In deze groepen wordt het grootste gedeelte van de lestijd besteed aan de basisvakken, aangevuld met tekenen, handvaardigheid, muziek, gymnastiek, natuuronderwijs, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis, sociale vaardigheden (De Vreedzame school) en Engels. Met de vakken aardrijkskunde en geschiedenis zijn we gestart in groep 5. In groep 6 gaan we hier op verder. 

In groep 6 komen de getallen en sommen tot en met 100.000 aan de beurt. Bovendien wordt het rekenen met breuken uitgebreid. Daarnaast wordt er in deze groep ook gewerkt aan het oplossen van praktische zaken die het kind in zijn omgeving tegenkomt (bijvoorbeeld meten, wegen, kalender, tijd, grafiek, geld en tabellen).