Leerlingvolgsysteem

Leerlingen van groep 3 t/m 8 maken regelmatig methode- en niet methodegebonden toetsen, zodat we weten hoe ver ze in hun ontwikkeling zijn. Op KC ‘t Wikveld nemen we twee keer per jaar de toetsen af die bij het CITO Leerling- en Onderwijs Volg Systeem (LOVS) horen. Dit gebeurt in de maanden januari (de middentoetsen) en juni (de eindtoetsen).
 
De volgende toetsen worden gebruikt:
- Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters in groep 1 en 2,
- Rekenen en Wiskunde in groep 3 t/m M(idden)8,
- Begrijpend Lezen in groep 4 t/m M8,
- Spelling groep 3 t/m M8,

Deze toetsen worden in de groepen afgenomen over de leerstof waarmee het kind in het voorliggende half jaar heeft geoefend.
Daarnaast worden individueel de Drie Minuten Toets (woord lezen) en de AVI-toetsen (tekst lezen) in groep 3 t/m M8 afgenomen. 
 
In de groepen 6 en 7 doen alle leerlingen mee aan de CITO Entree toets.

In groep 7 krijgen alle leerlingen in het voorjaar een groeiadvies. Op deze manier wordt het voor ouders en leerlingen inzichtelijk welk niveau de leerlingen op dat moment hebben en wat de groeimogelijkheden zijn.

In groep 8 nemen de kinderen deel aan de IEP Eindtoets.

In groep 8 krijgen alle leerlingen in het najaar het 1e advies. In februari krijgen alle leerlingen het definitieve advies. Hiermee kunnen de leerlingen zich aan gaan melden op de school van keuze.