Zorgstructuur

Het kan zo zijn dat een leerling meer nodig heeft om het geboden onderwijs te kunnen volgen. In een structurele overleg met de leerkracht en intern begeleider (IB-er) wordt gekeken welke kinderen gerichte hulp nodig hebben. De oplossingen voor de hulp kunnen heel divers zijn. Indien nodig wordt voor een kind een plan van aanpak gemaakt. Soms hebben we het advies of ondersteuning nodig van het expertisecentrum van het samenwerkingsverband 'De Meierij' of dat de kinderen besproken worden in de kindbespreking (Kanteel, IB-er, schoolmaatschappelijk werk, schoolverpleegkundige). Uiteraard worden de ouders altijd geïnformeerd als we zorgen hebben over hun kind en zullen we in overleg met ouders de nodige acties ondernemen.

Op ‘t Wikveld werken we met 4 zorgniveaus waarin de zorg omschreven wordt van licht naar zwaarder. Dit wordt nader omschreven in het zorgboek.