Vergaderingen & notulen

De Ouderraad vergadert 7x per jaar op een van beide locaties van 't Wikveld. De vergaderingen zijn openbaar en  geïnteresseerde ouders zijn dus van harte welkom om deze bij te wonen.

 

Vergaderingen Ouderraad schooljaar 2018-2019 

Maandag 3 september                           Meerwijkweg                 Notulen 03-09-2018   

Dinsdag 23 oktober (tevens ALV)        Zeis                                  Notulen 23-10-2018                               

Woensdag 12 december                        Meerwijkweg                 Notulen 12-12-2018

Donderdag 24 januari                             Zeis                                  Notulen 24-01-2019

Maandag 11 maart                                 Meerwijkweg                    

Dinsdag 16 april                                      Zeis                                  

Woensdag 5 juni                                     Meerwijkweg

 

Vaste agenda van de OR-vergaderingen                                                                         

1. Opening                                                  
2. Vaststelling agenda 
3. Mededelingen 
4. Notulen afgelopen vergadering 
5. Actielijst 
6. Inkomende en uitgaande stukken 
7. Financiële zaken 
8. Nieuws uit het team 
9. Nieuws uit de commissies 
10. Rondvraag, w.v.t.t.k. en afsluiting