Vergaderingen & notulen

De Ouderraad vergadert 7x per jaar op een van beide locaties van 't Wikveld. De vergaderingen zijn openbaar en  geïnteresseerde ouders zijn dus van harte welkom om deze bij te wonen.

 

Vergaderingen Ouderraad schooljaar 2019-2020 

Dinsdag 3 september                             Meerwijkweg      Notulen 3 september          

Woensdag 23 oktober (tevens ALV)    Zeis                       Notulen 23 oktober         

Donderdag 12 december                       Meerwijkweg      Notulen 12 december     

Dinsdag 21 januari                                  Zeis                      Notulen 21 januari 2020

Dinsdag 10 maart                                   Meerwijkweg       Geen vergadering ivm Corona             

Woensdag 15 april                                  Zeis                       Geen vergadering ivm Corona            

Donderdag 4 juni                                     Meerwijkweg       Geen vergadering ivm Corona

 

Vaste agenda van de OR-vergaderingen                                                                         

1. Opening                                                  
2. Vaststelling agenda 
3. Mededelingen 
4. Notulen afgelopen vergadering 
5. Actielijst 
6. Inkomende en uitgaande stukken 
7. Financiële zaken 
8. Nieuws uit het team 
9. Nieuws uit de commissies 
10. Rondvraag, w.v.t.t.k. en afsluiting 

 

De notulen van het afgelopen schooljaar (2018/2019)

Notulen 03-09-2018  

Notulen 23-10-2018                              

Notulen 12-12-2018

Notulen 24-01-2019

Notulen 12-03-2019

Notulen 16-04-2019

 

De notulen van schooljaar 2017/2018

Notulen 11-09-2017

Notulen 10-10-2017

Notulen ALV 10-10-2017

Notulen 29-11-2017

Notulen 11-01-2018

Notulen 19-02-2018

Notulen 03-04-2018