Werken met Thema's in groep 1-2!

Door middel van thema’s en projecten spelen we in op de ervaringswereld van het kind (herfst, ziekenhuis, winkel, Indianen, enz.)

We kiezen het thema veelal in overleg met de kleuters en zetten hen aan tot denken door middel van het stellen van leervragen. Kinderen richten samen met de leerkracht de hoeken in; we doen dit alles bewust om een hoge mate van betrokkenheid te creëren.

Leerkrachten koppelen de doelen die ze met de kinderen willen bereiken aan betekenisvolle activiteiten, zodat kinderen aangezet worden tot leren. Zo komen verschillende leer- en vormingsgebieden aan bod. Wie speelt in de huishoek, is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met lotto, leert ook de getallen of de kleuren en wie op een vel de golven van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven. In groep 1/2 besteden we onder andere aandacht aan activiteiten die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven.