Activiteiten in groep 1-2!

We beginnen de dag in de kring, met taal, reken en muzische activiteiten, zoals:

- voorlezen (van bijv. een prentenboek)
- vertellen
- kringgesprek
- dramatische expressie
- versje/liedje
- rekenkring

Naast de kring komt wekelijks het werken met ontwikkelingsmateriaal aan bod. Dit gebeurt op verschillende manieren:

- vrije keuze
- werken naar opdracht. Dit kan individueel of in groepjes.

De kinderen werken dagelijks in hoeken, zoals:

- huishoek
- bouwhoek
- zand/watertafel
- lees/schrijfhoek

Tevens wordt er ook met materialen aan tafels gewerkt, zoals:

- puzzels
- expressie- materialen
- telmaterialen

Bij het verdelen van het werk, maken we gebruik van een planbord, waarop de kinderen zélf hun naamkaartje bij een activiteit hangen. Zo leren de kinderen bewust een keuze te maken, waardoor hun zelfstandigheid wordt vergroot.

Ieder dagdeel staat er 3 kwartier spel op het rooster. Dit kan zowel buiten op de speelplaats als binnen in de speelzaal zijn. Buitenspel is meestal vrij spelen zoals spelen met karren, het bouwen van hutten en het spelen in de zandbak.

Bij het spelen in de speelzaal kunnen we de lessen onderverdelen in vier categorieën, namelijk:

- spelen met klim- en klautermateriaal, vrij of geleid
- de spelles
- het spelen met hanteerbare materialen zoals ballen, hoepels, pittenzakjes enz.
- bewegen op muziek