Leren rekenen met Wereld in getallen!

Vanaf groep 3 maken we gebruik van de methode 'Wereld in getallen'. De Wereld in getallen werkt volgens een aantal uitgangspunten:

- Elke dag kenmerkt zich door dezelfde lesopbouw.
- Elke instructie heeft maar één doel.
- Er is sprake van differentiatie op drie niveaus.
- Software is een vast onderdeel van het lesprogramma.

Het instapniveau van de methode is vrij laag, waardoor we ervoor kiezen hier snel door heen te gaan. Hierdoor hebben we meer tijd voor de lastigere onderwerpen. Vanaf blok 5 gaan de kinderen ook met een weektaak werken.

Daarnaast besteden we ook nog aandacht aan het spelend leren. We verzorgen buitenlessen of laten de kinderen in groepjes rekenspelletjes spelen.