Groep 4 is het jaar waarin het automatiseren centraal staat! 

Om het lezen verder te leren, gebruiken wij de methode 'Estafette'. Ook beginnen we in groep 4 met begrijpend lezen. We maken daarvoor gebruik van de teksten van Nieuwsbegrip! Dit zijn altijd actuele onderwerpen die ook bij het Jeugdjournaal aan bod komen. Op die manier leren we kinderen ook wat er in de wereld speelt. 

Net als in groep 3 werken we voor rekenen met de methode 'Wereld in Getallen'. We gaan hier verder met het automatiseren van getallen tot de 100. Daarnaast staan natuurlijk de tafels op het programma! 

Ook wordt in groep 4 de methode 'Staal' geïntroduceerd. Deze methode biedt spellingslessen en taallessen aan.