Zaakvakken vanaf groep 5!

Met deze vakken willen we de kinderen kennis laten maken met de wereld om hen heen. In groep 4 gaan we uit van de directe omgeving van de kinderen en de gebeurtenissen van alledag binnen de vakken verkeer en natuuronderwijs. Net als bij de kleuters werken de kinderen aan een thema, waarbij ze zelf leervragen mogen stellen en we hen leren hoe ze informatie kunnen vinden. Vanaf groep 5 werken we voornamelijk projectmatig aan onderwerpen rondom ruimte (aardrijskunde) en tijd (geschiedenis). Nadat leerlingen informatie hebben gekregen over het thema, verwerken ze deze kennis op diverse manieren, waarbij ze zelf keuzes mogen maken.Tekst hier