Project- werken in groep 7!

Ook in groep 7 wordt er projectmatig gewerkt.  Nadat leerlingen informatie hebben gekregen over het thema, verwerken ze deze kennis op diverse manieren, waarbij ze zelf keuzes mogen maken.

In groep 7 wordt deelgenomen aan het landelijke verkeersexamen. Wij betrekken de actualiteit bij ons onderwijs en maken gebruik van de verkeerskrant en t.v.-weekjournaals.

De leerlingen krijgen een toets wanneer een thema is afgerond.