Uit de groepen

Groepen 7

Project- werken in groep 7!

Ook in groep 7 wordt er projectmatig gewerkt. Nadat leerlingen informatie hebben gekregen over het thema, verwerken ze deze...

Groepen 6

Weerbaar worden met WIsH in groep 6!

Democratie, participatie en identiteit krijgen gestalte in onze dagelijkse werkhouding. Binnen de thema’s van De Vreedzame...

Groepen 5

Zaakvakken vanaf groep 5!

Met deze vakken willen we de kinderen kennis laten maken met de wereld om hen heen. In groep 4 gaan we uit van de directe...

Groepen 1-2

Activiteiten in groep 1-2!

We beginnen de dag in de kring, met taal, reken en muzische activiteiten, zoals: - voorlezen (van bijv. een prentenboek...

Groepen 1-2

Werken met Thema's in groep 1-2!

Door middel van thema’s en projecten spelen we in op de ervaringswereld van het kind (herfst, ziekenhuis, winkel, Indianen...

Groepen 4

Spreekbeurt in groep 4!

In groep 4 mogen de kinderen voor het eerst een spreekbeurt gaan geven. Ons doel is vooral dat de leerling leert hoe hij/zij zich...

Groepen 4

Bewegend leren in groep 4!

Jonge kinderen hebben nou eenmaal veel beweging nodig! We zijn op dit gebied als school dan ook volop in ontwikkeling. We...

Groepen 3

Bewegend leren in groep 3!

Jonge kinderen hebben nou eenmaal veel beweging nodig! We zijn op dit gebied als school dan ook volop in ontwikkeling. We...

Groepen 4

Staal: Taal & Spelling in één!

Vanaf groep 4 weken we voor spelling en taal met de methode 'Staal'! Opbrengstgericht werken In elk thema legt Staal een sterk...

Groepen 4

Begrijpend lezen met Nieuwsbegrip!

Goed kunnen begrijpend lezen is een belangrijk ingrediënt voor schoolsucces. Daarom is onze missie om kinderen zo goed...