Vergaderingen & notulen

 

De Ouderraad vergadert 7 keer per jaar op een van beide locaties van 't Wikveld. De vergaderingen zijn openbaar en  geïnteresseerde ouders zijn dus van harte welkom om deze bij te wonen.

Vergadering Ouderraad schooljaar 2020 - 2021:

Op dit moment staat er, vanwege de corona-maatregelen, geen vaste data gepland voor de vergaderingen van de OR.
 

Vaste agenda van de OR-vergaderingen:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen afgelopen vergadering
5. Actielijst
6. Inkomende en uitgaande stukken
7. Financiële zaken
8. Nieuws uit het team
9. Nieuws uit de commissies
10. Rondvraag, w.v.t.t.k. en afsluiting

Hieronder vind je de notulen van de OR-vergaderingen: