Activiteiten

De Ouderraad ondersteunt de leerkrachten van 't Wikveld door ze te helpen bij het organiseren van activiteiten of door de organisatie en uitvoering volledig uit handen te nemen. Voor de meeste activiteiten is een commissie aangesteld, waarin leden van het Wikveldteam en van de Ouderraad vertegenwoordigd zijn. Een overzicht daarvan ziet u hieronder. Daarnaast zorgt de Ouderraad ervoor dat de school in de periodes van Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval mooi versierd is.

Attenties: stuurt een kaartje of kleinigheidje aan een teamlid bij een leuke of verdrietige gebeurtenis, zoals  geboorte, ziekte of overlijden van een naaste. 

Buitenruimte: houdt zich bezig met de inrichting van de schoolpleinen. Eén paar keer per jaar organiseren zij klusdagen waarop ze de schoolpleinen opknappen. Denk hierbij aan klein schilderwerk, schoonmaken van  speeltoestellen en kunstgras en kleine herstelwerkzaamheden. Daarnaast adviseren zij de school over de inrichting van de schoolpleinen en ondersteunen zij bij het organiseren van activiteiten om hiervoor geld te genereren. 

Carnaval: het ondersteunen van het team bij het organiseren van de optocht, het carnavalsfeest op school en de disco in d'n As. Denk hierbij aan het versieren van de school, de inkoop en het verdelen van versnaperingen, muziek regelen, ranja schenken aan de bovenbouw kinderen in d'n As.  

Kascontrole: controleert de balans en de jaarrekening van de OR en brengt hier advies over uit aan de leden.

Kerstviering: de school wordt in kerstsferen versierd door de OR. De leerkrachten worden ondersteund bij de kerstviering denk aan het kerstdiner -zowel voor kinderen als ouders-, knutselen voor senioren of de kerstwandeling.  

Schoolfotograaf: alle werkzaamheden die nodig zijn om alle kinderen en leerkrachten jaarlijks op de foto te zetten. Van afspraken maken met de fotograaf, planning maken, informatie naar ouders, begeleiding tijdens de fotodagen tot de logistiek rondom uitdelen van foto's en nabestellingen. 

Schoolreisje: 1x in de 2 jaar organiseert ’t Wikveld een schoolreisje voor alle kinderen. De OR ondersteunt het team gedurende de volledige organisatie van deze activiteit. Van het reserveren van de pretparken en het busvervoer tot het toezicht en de begeleiding van de kinderen tijdens het schoolreisje. Ook het financiële aspect hoort bij onze activiteiten. 

Sinterklaas: de OR organiseert zelfstandig het hele Sinterklaas-feest met de ondersteuning van de leerkrachten. De werkzaamheden lopen uiteen van de inkoop van cadeautjes en snoepgoed, het uitdenken van een verhaallijn en de implementatie ervan t/m de organisatie van het sinterklaasfeest op school met een bezoek van de sint aan de klassen.  

Sportdag: de OR verzorgt op deze dag de koffie en thee voor alle hulpouders op twee locaties (Emplina en FlikFlak) en de tussendoortjes voor de kinderen. 

Website:  onderhoud van de OR-pagina's op de website van 't Wikveld, waaronder het plaatsen van de notulen en jaarstukken. 

Verkeer (leerlijn): gedurende het jaar vinden enkele verkeersactiviteiten plaats waarbij de OR helpt. Eens in de 2 jaar wordt zo de activiteit Streetwise georganiseerd en in het andere jaar een verkeersweek. 

​Verkeersveiligheid (VVN): de verkeerscommissie verzorgt tweejaarlijks een verkeersweek voor groep 1 t/m 8. Daarin wordt bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan de dode hoek, wordt er gewandeld en gefietst in de omgeving en worden er skateclinics gegeven. Activiteiten rondom verkeer kunt u herkennen aan het logo van ‘Seef’. 

Versieren: de OR versiert de school in de periode voorafgaand aan Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval.