Teamleden overig

Directie, Interne begeleiders, Gymleerkracht, Leerkrachtondersteuners en Administratie

Jorg de Bakker

Directeur

Meer info

Jacqueline van Blaaderen

Leerkracht groep 1/2 & Management team

Meer info

Joyce Schut

Intern begeleider groep 1/2/3

Meer info

Patricia van Veghel

Intern begeleider groep 4/5

Meer info

Annemarie Fennes

Intern begeleider groep 6/7/8

Meer info

Rick van de Pas

Gymleerkracht

Meer info

Irma Gabriëls

RT-er onderbouw

Meer info

Danny Kievit

RT-er middenbouw & Specialist bewegen

Meer info

Wappie Holten

RT-er bovenbouw

Meer info

Marjolein Verhoeven

Leerkrachtondersteuner groep 7

Meer info

Marjan Huisman

Administratieve medewerker

Meer info

Esther van Schilt

Intern begeleider groep 6/7/8