Ouders

Op onze school spelen ouders een belangrijke rol; we hebben niet voor niets ‘Educatief partnerschap’ gekozen als één van de speerpunten van ons Kindcentrumplan. In onze ogen is dit een niet vrijblijvende, maar gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, kind en school, waarin ouders en leerkrachten vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Ieder heeft daarin een eigen taak. Ouders mogen van school verwachten dat alle betrokkenen zich voor 100% inzetten voor de kinderen en extra aandacht en zorg hebben voor de kinderen die dit nodig hebben. Wij verwachten van ouders dat zij belangstelling tonen voor het welbevinden en de vorderingen van hun kind(eren), aanwezig zijn bij de rapportbesprekingen, gehoor geven aan een uitnodiging voor een gesprek en medewerking verlenen aan onderzoeken en begeleiding die in het belang zijn van hun kind. We vinden het belangrijk dat ouders contact opnemen met de school wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn. Wij staan open voor ouders en nemen hen serieus .

Tijdens de rapportgesprekkken zijn er altijd leden van het MT op school aanwezig, zodat ouders de gelegenheid hebben om binnen te lopen voor een kort gesprek. U kunt daarnaast altijd (telefonisch of via e-mail)contact opnemen om een afspraak te maken. We willen graag de ouderbetrokkenheid verhogen en zijn daarover in gesprek met de ouderraad en de MR.

Zonder hulp, inzet en betrokkenheid van ouders, kan onze school niet de kwaliteit leveren, die we voor ogen hebben. Wij zijn als school erg blij dat we bij allerlei activiteiten de hulp van ouders mogen en kunnen inroepen.

Voor elke klas is er een klassenouder die o.a. hulp coördineert en de leerkracht ondersteunt tijdens speciale activiteiten gedurende een schooljaar.