Ouderraad

De ouderraad heeft tot taak het team te ondersteunen bij diverse activiteiten. Zij organiseert samen met het team bijvoorbeeld sinterklaas-, kerst- en het carnavalsfeest, de sportdag en het schoolreisje. De leerkracht benoemt aan het begin van het jaar per klas één of twee ‘klassenouders’. Deze ‘klassenouders’ worden benaderd door de leerkracht zelf en hoeven dus niet per definitie in de ouderraad te zitten.

De ‘klassenouders’ helpen met het vinden van ouders die mee willen helpen in de klas bij bijvoorbeeld knutselen of lezen e.d. Verder zijn er nog wat dingen voor elke klas apart, zoals het regelen van een verjaardagscadeautje voor de leerkracht, dit wordt door de ‘klassenouders’ gedaan, waarbij ze altijd iemand van de ouderraad achter zich hebben staan. De ouderraad vergadert ongeveer 7 x per jaar.

Activiteiten Vergadering & notulen Financieel